Walne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 12 czerwca 2014 odbyło się doroczne Zgromadzenie Wspólników. Dokonano wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.