Walne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 25 maja 2015 odbyło się doroczne Zgromadzenie Wspólników.