Walne Zgromadzenie Wspólników

W dniu 15 czerwca 2018, w siedzibie Spółki,  odbyło się doroczne Zgromadzenie Wspólników.