Doroczne Zgromadzenie Wspólników

Doroczne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w siedzibie Spółki 18 czerwca br.